11 Aralık 2022 Pazar

YEMENDE UNUTULMUŞ BİR ASKERİMİZE DAİR HÜZÜN DOLU BİR PAYLAŞIM

 

SARAYKÖYLÜ BİR HEMŞERİMİZE İLİŞKİN HÜZÜN DOLU BİR PAYLAŞIM

.......................................

Şahidi olduğum bir hadiseyi hüzünlü anmak isterim. 1928 yılında Adliye Vekili sıfatıyla Cumhuriyet Adliyesini teftiş ediyordum.

Denizli'de bir aralık hastaneyi ziyaret etmek istedim. Ziyaret ettim, hem hediyelerimi dağıtıyor, hem de hastaların hatırlarını soruyordum. Bir hasta ile aramda şöyle bir konuşma oldu.

Hemşeri nasılsın?...”

Saçı sakalı karışmış, perişan bir hal gösteren hasta, dökük dişleri arasından bana birşeyler söyledi. Fakat ben bunları anlayamadım. Arapça mı, Farsça mı, Türkçe mi? Anlaşılmıyordu.

Hasta başını salladı ve sustu.

Doktorlardan öğrendim ki bu adamcağız Denizli' nin Sarayköy kazasından imiş. Henüz Yemen' den gelmiş. Sarayköyde akrabalarından kimseyi bulamamış. Kendi memleketinin havasıyla uyuşamamış ve hastalanarak, hastaneye düşmüş.

Hasta 50 yaşlarında vardı.

Aşağı yukarı Yemen' de 30 yıl kalmış...Orada unutulmuş. Cumhuriyet kurulunca İmam Yahya'nın yardımıyla memleketine dönebilmiş.

Fakat ne dönüş!...

Ana dili Türkçeyi unutacak hale gelmişve özmemleketin havasıyla uyuşamayarak hastanelere düşmüş.

Kim bilir bu gibi kardeşlerden daha nicelerinin haberlerini, ak saçlı ana ve babaları fersiz gözleriyle uzak yollara bakarak, hala beklemektedirler.

* * * * * * * * * 

YEMENDE UNUTULMUŞ BİR ASKERİMİZE DAİR HÜZÜN DOLU BİR PAYLAŞIM / (Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk İhtilali III, sh. 116, Cumhuriyet Yayınları).

* * * * * * * * *


1 Aralık 2022 Perşembe

Tarihi, oyunları, kültürüyle Zeybek ve Efe: Zeybeklerin yemini / KUBİLAY KIZILDENİZLİ

 Tarihi, oyunları, kültürüyle Zeybek ve Efe: Zeybeklerin yemini / KUBİLAY KIZILDENİZLİ

Tarihi, oyunları, kültürüyle Zeybek ve Efe: Zeybeklerin yemini

SADECE güvenilir, gözü pek ve namuslu adaylar çağrılır, efenin önderliğinde bir defne ağacının önünde toplanılır ve erdem, namus, yardımseverlik, arkadaşlarını koruma, kadın ve kızlara kötü bakmama üzerine oldukça uzun bir metin üzerine yemin edilirdi.

KUBİLAY KIZILDENİZLİ / YAREN ZEYBEK KULÜBÜ

"Kurt bunalırsa köye iner, kul bunalırsa dağa çıkar"

Ali Haydar Avcı’nın yazdığına göre zeybek gruplarında tüm günlük yaşamı Efe belirler. Hiçbir zeybek ya da kızan ondan habersiz bir eylemde bulunamaz. Onlar Efe’nin dediğini yapmak ve gittiği yoldan gitmek zorundadırlar. Efe de sorumluluğunu, her türlü baskı ve yıkıma karşı dirençle dayanmayı bilmek zorundadır. Efe, her zaman her yerde iradesine sahip olmak zorundadır. Zeybek kültüründe bir lidere bağlı olmak ve güvenmek önemlidir zaten Efe’nin başarısının altında bu yatar. Efe, kızanlarının arasında yeteneklerine güvendiği, hem yokluğunda hem de günlük hayat içinde işleri çevirip sürdüreceğini bildiği birini başzeybek olarak seçer. Bu kişi korkusuz ve gözüpek olmalıdır. Avcı’ya göre efe kararını önceden vermiş olsa da kızanlarına bunun uygun olup olmadığını sorar. Bu sorunun usulen sorulduğunu kızanlar bilirler ve onaylarlar. Başzeybek seçilen kişinin saygıyla elini öperler.

Öfke gelir göz kızarır

Öfke gider yüz kızarır”

Yukarıda paylaştığımız iki mısra aslında bir efeyi anlatır gibidir. Bir efe olur olmaz şeye sinirlenip hareket etmez, her şeyi ölçüp biçer. Çünkü hiçbir efe hesapsız yaptığı bir eylemin kötü sonuçlarıyla karşılaşmak istemez.

Başzeybek, Efe ve kızanlar arasındaki önemli bir kademedir. Kızanlar tüm sorunlarını başzeybekleri aracılığıyla efeye iletirler. Zeybekler asla efeye akıl veremez, ne yapması gerektiğini söyleyemezler. Böyle bir şey geleneklerinde yoktur ve kayıtsız şartsız efeye itaat etmek zorundadırlar. Tersi bir örnek olamaz, olsa da şiddetli bir şekilde cezalandırılırlar. Gruptaki her zeybeğin önceden belirlenen sorumlulukları vardır ve dağıtılan sorumluluklar ve sorumluluk alan kişinin yerine getirmedeki titizliği işlerin yerinde gitmesini sağlar.

EĞLENMEYİ BİLEN İNSANLAR

Bu adamlar aynı zamanda eğlenmesini bilir, birlikte şarkı söyleyip sazlar çalar ve birlikte oynarlardı. Zeybek grupları içinde genellikle güzel sesli, saz çalmayı bilen zeybekler olurdu. Hatta Kütahya Yöresi efelerinden ve adına oyunda düzenlenmiş olan İslamoğlu’nun iyi saz çaldığını, maniler düzdüğünü Ali Haydar Avcı Zeybeklik ve Zeybekler Tarihi kitabında yazmaktadır.

Zeybekler ırz ve namus konusunda da çok hassaslar ve herhangi bir zeybeğin bu konuda yaptığı hatayı ölümle cezalandırırlar. Bu herkesçe bilindiği için yatakların evinde evin kızları ve kadınları efeye kusursuz bir şekilde hizmet ederler ve ondan kaçınmazlar. Efe veya zeybekler kesinlikle konuk oldukları evlerin kadın ve kızlarına kötü gözle bakmazlardı.

Zeybeklerin ne zaman nereden geçecekleri, nerede konaklayacağını kimse önceden bilemezdi. Hem bunu gizli tutacak gelenekleri hem de tüm faaliyetleri yönetecek örgüt kuralları vardı. Hiçkimsenin bilmediği “yataklarında” konaklarlar, istihbarat sağlayacakları “muhabere” bölümleri aracılığıyla tehlikeyi önceden haber alırlardı, ihtiyaçlarını sağlayacakları yerleşim birimlerinde de ayrıca adamları vardı.

EFE’NİN CENAZE TÖRENİ

Efe’nin ölmesi durumunda zeybekliğe özgü törenler yapılır, efe yüksek bir yere yatırılır baş ve ayak uçlarına çam, ardıç veya meşe odunlarından ateşler yakılır ve “yas zeybeği” oynanırdı. Daha sonra sadece kendilerinin bildiği uygun bir yere gömülür ve baş uçlarına mutlaka bir ağaç dikilirdi. Yas Zeybeği’nin ağır, derin ve acıyı yansıtacak tarzda bir oyun olduğu Avcı tarafından aktarılıyor. Maalesef efenin ölüsü başında oynanan bu zeybek oyununun günümüze ezgisi ve figürleri ulaşamamış. Ancak bunun Türklerde bir gelenek olduğunu Çorum Yöresi’ndeki Allı Turna Halayı ve Çukurova’da ise Avşar Halayı adlı iki ayrı yas oyunundan dolayı biliyoruz.

OĞUL İLK SEÇENEK

Efe seçimlerinin de kendine özgü yöntemi var. Yiğitliğiyle, mertliğiyle, korkusuzluğuyla, yardımseverliğiyle öne çıkan zeybekler arasından efe seçilirdi. Avcı’ya göre, eğer efenin oğlu varsa ve bu niteliklere sahipse ilk seçenek odur. Eğer yoksa veya bu niteliklere sahip değilse genellikle Başzeybek, efe olarak seçilirdi. Tüm zeybekler efe olarak seçilen yeni efelerinin önünde diz çöker silahlarını yeni efenin önüne koyar ve el öperlerdi. Bunun ardından en yaşlı zeybek söz alır, "Bundan beri efemizsin, Bozatlı Hızır yardımcın olsun, düşmanın mat,dostların şad, bıçağın keskin, yolun açık olsun” der. Bundan sonra yeni efe söz alır ve kızanlarına hitap ettikten sonra, “sözcü zeybek” efeden izin alıp havaya beş el ateş eder ve diğer zeybekler de aynını yaptıktan sonra efelik başlamış olur. Ali Haydar Avcı’nın aktardığına göre Aydın İhtilalini başlatmış olan Atçalı Kel Mehmet’in ve Çakırcalı Mehmet Efe’nin efelik töreni de aynı bu şekilde gerçekleşmiştir. Atçalı Kel Mehmet’in gerçekleştirdiği Aydın İhtilali ve onun kişiliğini bir başka yazımızda ele alıp yayımlayacağız.

DEFNE AĞACININ ÖNÜNDE YEMİN

Aynı şekilde kızanlığa geçiş törenleri de var. Her ciddi kurumda olduğu gibi bu kurumu besleyen törenler de olacaktır. Örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri’nde acemi eğitimini tamamlayan askerler, bir elleri masaya konan silahta, diğer elleri ise arkadaşlarının omzunda olmak üzere askerlik yemini ederler. Bu an, her Türk erkeği için hayatı boyunca onurla hatırlayacağı anlardandır.

Kızanlığa geçiş törenine sadece iyi referansları olan, güvenilir, gözü pek ve namuslu aday veya adaylar çağrılır, efenin önderliğinde bir defne ağacının önünde toplanılır ve oldukça uzun sayılacak, ders niteliğindeki, erdemlilik, namusluluk, yardımseverlik, yeminine bağlı kalma, kadın ve kızlara kötü gözle bakmama, arkadaşlarını koruma, kollama üzerine aşağıda bir kısmını aktaracağımız bir yemin töreninden sonra aday kızanlığa kabul edilir.

KIZANLIK YEMİNİ

Bu yemini ve kabul törenini Ali Haydar Avcı ayrıntılı olarak aktarmaktadır.

Efe kızanlara dönerek sorar ve kızanlar hep bir ağızdan yanıt verir.

- Bu dağların sahibi kim

- Erimiz

- Yiğidi kim?

- Efemiz!

- Yiğit kime derler?

- Sözünde durup efesiyle ölene

- Korkak kime derler?

- Sözünden dönüp aman diyene!

- İnsan dünyaya niçin gelir?

- Gülmeye

- İnsana gülmeyi haram edenler…

- Dertlenip gün görmeye

- Yiğide öğüdünüz nedir?

- Zalimden korkmaya

- Kurt bunalırsa nereye iner?

- Köye

- Kul bunalırsa nereye çıkar?

- Dağa.

- Cömertlik neyle olur

- Vermekle

- İstemeden hak alınır mı?

- Alınmaz

- Şeytana bel bağlanır mı?

- Bağlanır

- Dirlik nedir?

Yiyip yedirmek, donatıp giydirmek

- Yiğitlik nedir?

- Düşkünün elinden tutmak, kırık gönülleri onarmak

- Zalime karşı yiğitte ne olmaz?

- Merhamet

Efe, kızan adayına dönerek yollarının zor olduğunu,kızanın bunu yapamayacağını söyler.

Kızan adayı da kendinden emin olarak “yolunuz yolumdur efem” der.

-Eğer sözünden dönersen Ali’nin kılıcı boynunu vursun mu?...

-Vursun!

Adaylıktan kızanlığa geçişte öğreti niteliğindeki bu soru ve yanıtlara bağlılığını gösteren kişi böylece bir daha geri dönülemez bir yola girerek efeliğe kadar uzanan bir yaşam şekline girer.

ŞEYTAN AYRINTISI

Bu törende okuyanı şaşırtacak bir soru da vardır. Bu soru şüphesiz “şeytana bel bağlanır mı” sorusuna kızanların hep bir ağızdan “bağlanır” yanıtıdır. Burada asiliğe vurgu vardır. Çünkü şeytan da kendileri gibi emre boyun eğmeyendir.

Bu yazı dizimizde zeybekler hakkında genel bilgilendirme amaçlı olarak araştırmacıların kitaplarından yararlanarak bilgi vermeye çalıştık. Kuşkusuz birçok eksikleri var ancak bu eksiklikleri gazete sayfalarında gidermek mümkün değil. Bu nedenle ilk bölümde belirttiğimiz Ali Haydar Avcı ve Onur Akdoğu’nun konuya ilişkin eserlerini okumak daha bütünsel bir bakış açısı kazandıracaktır. Kuşkusuz Sebahattin Burhan’ın biyografik tarzda yazdığı zeybek romanlarının okunması, hem zeybeklerin yaşam şeklini ve törelerini öğrenmeyi sağlayacaktır hem de bu eşsiz insanların hayatları konusunda okuyanda edebi bir tat bırakacaktır.

Son söz:

Son sözlere bir soruyla girelim:

Zeybek veya halk oyunlarımız alt kültüre ait oyunlar mıdır?

Türkiye’nin neresine giderseniz gidin tango veya samba eğitimlerini alabileceğiniz bir salona rastlayabilirsiniz. Maalesef zeybek oyunları için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Bu konuda bazı belediyelerin ciddi çaba sarf ettiklerini ama bu çabaların tek başına yeterli olmadığını da biliyoruz. Bu durum kültür emperyalizminin bir sonucudur ve aynı zamanda ülkemizi yönetenlerin de halk oyunlarının bu milletin önemli bir değeri olduğunu bilememelerinden kaynaklandığı da açıktır. Halk oyunları mutlaka ilk ve ortaokullarda müzik derslerinin veya beden öğretmenlerinin gölgesinin dışında bağımsız bir ders haline dönüştürülmeli ve hakkı verilmelidir.

Bugün konu özelinde zeybeği ama genelde halk oyunlarını kendi çabasıyla öğrenen ve öğretmeye çabalayan her birey, belli bir eğitim seviyesinin üzerinde olup, toplum içinde çalışarak üreten ve aldığı eğitimlerinin hakkını kendi öz kültürü olan halk oyunlarına ilgi duyarak, öğrenen veya öğreten konumdadır. Bu nedenle oynadığı oyunun tarihsel özüne vâkıf ve ait olduğu milletin önemli bir parçası olduğu bilinciyle faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Cumhuriyet dönemiyle birlikte Türk kadını da zeybek oyunlarında yerini almış ve birkaç yüzyıllık bu eksiklik temelli olarak giderilmiştir. Yine de bu satırların yazarı, yazı dizisi boyunca anlatıldığı gibi, zeybek oyunlarının ve yaşam şeklinin erkeklere has olduğunu, çünkü figürlerin erkek bedeninde doğduğu için özüne sadık kalınması gerektiğini düşünmektedir. Şunu da büyük bir mutlulukla belirtmeliyim ki olanca zarafetiyle kadınlarımız erkeklere has olan figürleri layıkıyla icra etmekte ve kendi zarif tavırlarını zeybek danslarımıza taşımaktadırlar.

* * * * * * * * * *

KAYNAK: https://www.aydinlik.com.tr/haber/tarihi-oyunlari-kulturuyle-zeybek-ve-efe-zeybeklerin-yemini-353463

* * * * * * * * * *
Tarihi, oyunları, kültürüyle Zeybek ve Efe 4: Zeybek ezgileri ve dansları / KUBİLAY KIZILDENİZLİ

 Tarihi, oyunları, kültürüyle Zeybek ve Efe 4: Zeybek ezgileri ve dansları / KUBİLAY KIZILDENİZLİ

Tarihi, oyunları, kültürüyle Zeybek ve Efe 4: Zeybek ezgileri ve dansları

Denizli’den bir efenin söylediğine göre 'iki kişinin oynadığı oyun zeybek değildir'. Bu kural o kadar önemlidir ki Kerimoğlu’nun öldürülmesine kadar gidecek olan olayların başlangıcı Kerimoğlu’nun bir düğünde oynarken başkalarının oyuna katılması ve ardından olayların zincirlemesine gelişmesidir

KUBİLAY KIZILDENİZLİ (YAREN ZEYBEK KULÜBÜ)

İşte bizim de erkekçe bir oyunumuz var”

LGBT çevresi gibi aslında cinsiyetçiliğin âlâsını yapan çevreler eğer ara başlıkta söylenen bu cümleyi okusalardı sanırım söyleyeni çarmıha gererlerdi. Ancak biz germiyor, yüceltiyoruz.

Cumhuriyetimizin 10. yılı kutlamaları çerçevesinde, Atatürk’ün de bulunduğu salonda davetli olarak yer alan Sovyet General Voroşilov orkestra eşliğinde kazaska dansı yapar. Bu general, aynı zamanda Sovyetler Birliği’nin bizim Kurtuluş Savaşı’na fikirleriyle destek olması için gönderdiği ve Büyük Taarruz’un hazırlık döneminde de Atatürk’ün yanında olan generaldir. Voroşilov’un kutlama sırasında yaptığı kazaska dansından sonra Atatürk orkestraya zeybek havası çalmasını söyler ve oldukça etkileyici bir zeybek oynar ve ardından “işte bizim de erkekçe bir oyunumuz var” der. Yine Selim Tarcan’ın zeybek dansı üzerinde çalışmasından sonra ortaya çıkan ürün üzerine “bizim de kadın ve erkeğin birlikte oynayacağı dansımız var” diyerek zeybek danslarının Türk kültürü açısından önemini vurgulamıştır. Bu saptama aslında daha zeybeklerin yaşadığı dönemde söylenen ve zeybek oyunlarının Türklere ait olduğunu belirten en kuvvetli sözlerden biridir.

AYNI TÜRKÜ FARKLI FİGÜRLER

Kerimoğlu türküsü günümüze kadar uzanan zeybek türküleri içinde en güzellerden biridir. Üstelik aynı türkü olmasına rağmen hem Muğla hem de Aydın’da farklı figürleriyle bu türküye has iki harika zeybek dansı vardır. Bu tür örnekler çoktur. Yine bir başka zeybek olan Kocaarap için hem Tire’de hem Aydın’da üstelik iki farklı, ezgi ve figürleri birbirine benzemeyen iki özgün zeybek oyunu mevcut. Bunlarla birlikte Kurtuluş Savaşı kahramanı Yörük Ali için hem iki ayrı ezgi ve hem iki ayrı figür olmak üzere Aydın ve Cumaovası-İzmir’de oynanan zeybek oyunu var. Belki de en fazla oyun Kadıoğlu için yapılmıştır. Bu zeybek için de Muğla, Menemen ve Aydın olmak üzere bildiğimiz üç ayrı zeybek oyunu iki ayrı ezgisiyle oynanmaktadır. Kuşkusuz söz konusu türkü- ezgi ve oyunlar zeybeklerin ezilen halk kitleleri içinde ne kadar önemsendiklerinin kanıtlarıdır.

Kesin sayı bilinmemekle birlikte 800 civarında zeybek ezgisi olduğu biliniyor. Bugün bu oyunlar Aydın, Muğla, İzmir, Balıkesir, Manisa, Isparta, Burdur, Antalya, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale gibi şehirlerimizin köy düğünlerinde oynanmaktadır. Dolayısıyla bugün folklorik bir öğe olarak zeybekler Batı Anadolu’da ezgiler ve danslarıyla hâlâ yaşamaktadır. Harmandalı gibi eşsiz bir ezgisi olan ve aynı zamanda dans figürlerinin kolaylığı nedeniyle popüler olan bazı örnekleri neredeyse ülke çapında bilinmekte ve düğünlerde çalınıp oynanmaya devam etmektedir.

TEKE'DE HIZLI AYDIN'DA YAVAŞ

Teke yöresinde bu ezgiler ve ritimler hızlanmakta, Aydın’da daha yavaş ritim, ezgi ve figürlere doğru evrilmektedir. Akdoğu gibi birçok araştırmacı zeybek dans ve ezgilerinin “ağır zeybekler, hızlı zeybekler” olarak sınıflandırılmasına “nereye kadar hızlı ve nereye kadar yavaş” sorularının bir yanıtı olmadığı teziyle karşı çıkmaktadır. Örneğin Teke Zeybeği gibi bir zeybek adına karşı çıkarak olsa olsa Teke Yöresi Ezgileri denebileceğini söylemektedirler. Bu görüş bana da akla yatkın gelmektedir. Çünkü Teke Yöresi oyunları hız bakımından klasik zeybek danslarına göre daha çok, daha hızlı icrâ edilmekte ve “ağır başlı” imaja ters düşmektedir. Orhan Hakalmaz adlı başka bir halkbilim araştırmacısı Ağır Zeybekler adı altında 2003 yılında bir kitap yayımlayarak ağır zeybekleri uzun uzun anlatmaktadır. Amacımız bir müzik veya halkbilimci olmadığımız için yaptığımız şey mümkün olduğunca tartışmalı konular hakkında farklı fikirleri okuyucunun dikkatine sunmaktır.

KERİMOĞLU'NUN ÖLDÜRÜLMESİNE UZANAN 'İKİ KİŞİLİK' OYUN

Hepimizin bildiği zeybek danslarında dikkati çeken şey oynayan kişinin ağırbaşlı, kendinden emin, adeta yeri yoklayarak sürdürdüğü temkinliliği ve vakur görünümüdür... Evrim Çetin’in aktardığı gibi, Denizli’den bir efenin söylediğine göre “iki kişinin oynadığı oyun zeybek değildir”. Bu görüşe bu satırların yazarı da katılmaktadır. Geleneksel olarak efeler düğünlerde davulcu ve zurnacının ürettiği ezgilerle oyunu solo olarak oynar ve başka bir oyuncunun gelenek olarak bu oyuna katılmaması beklenir. Bu kural o kadar önemlidir ki Kerimoğlu’nun öldürülmesine kadar gidecek olan olayların başlangıcı Kerimoğlu’nun bir düğünde oynarken başkalarının oyuna katılması ve ardından olayların zincirlemesine gelişmesidir. Bir efe oyunu bitirdikten sonra başka bir efe başka veya aynı oyunla oyuna devam eder ve tüm düğün veya eğlence solo olarak devam eder.

HERYERDE AYNI OYNANMAZ

1970’li yıllardan beri derlenen zeybek oyunları, kuşkusuz halk kültürümüzün, hafızalarımıza kazınması bakımından çok şey kattılar ve bu oyunu Batı Anadolu’dan çıkarıp tüm yurt tarafından tanınmasını sağladılar. Bununla birlikte derlenen oyunların her yerde aynı şekilde oynanması zeybek oyunlarının ruhuna aykırıdır. Çünkü her zeybek kendi tavrı ve figürleriyle çalan müziğe eşlik eder. Kanımızca derleme sırasında izlenmesi gereken yöntem, bir bölgeyi temsil eden birden fazla kaynak kişiden oyunların derlenmesi şeklinde olmalı ve ortaya çıkan bu yeni oyun örneğin “Harmandalı’na bir örnek” adı altında verilmelidir. Bu tavır oyunların tarihsel süreç içinde hem donmasını engeller hem de gelişmesini sağlayacaktır. Bu nedenle Türkiye’de günümüzde bu oyunların önderliğini yapan önemli dançılar ekip olarak oynadıkları zaman “düzenlenmiş” oyunu oynar ama solo icralarda ise oyunun ana çatısına bağlı kalarak ama kendi birikimleri ve estetikleri ışığında oyuna katkılar yapar. Yine yarışmalarda kazanma baskısı nedeniyle figürlerle oynanmamalı ve ekip halinde eğer söz konusu oyun oynanamıyorsa sadece solo olarak yarışmalarda yer almalıdır.

Kuşkusuz zeybek danslarına katkısı tartışılmaz olan bir isim var. Bu da halkbilim araştırmacısı Sayın Abdurrahim Karademir’dir. Abdurrahim Hoca onlarca zeybek dansını bir proje kapsamında yerinde kayda almış, düzenlemiş ve genellikle aynı yıl ekipler oluşturarak yarışmalarda yer almasını sağlamıştır. Türkiye’de halk oyunlarının derlenmesi o yıllarda maalesef çok yenidir ve kuşkusuz kendi içinde de bugünden geriye bakıldığında bazı hatalar taşıyor olabilirler. Bununla birlikte bu derlemeler zeybek danslarını yaşadığı Batı Anadolu’dan alıp ülke çapında yaygınlaşmasını ve uluslararası yarışmalarda yer almasını sağlamıştır.

ZEYBEK ASLA DURMAZ

Zeybek asla durmaz” diye bir deyim var. Bu hareketlilik sadece dağda düşmanla çatışırken, kaçarken, saldırırken veya saklanırken değil aynı zamanda bir oyunu icra ederken de geçerlidir. Ekipteki her bir üye, aynı zamanda aynı hareketi yapsın diye mili saniyelerle bile durarak oynanan bir oyun, kanımızca zeybek değil ama başka bir oyun türüdür. Örneğin derlenmiş olan Elifoğlu Zeybeği’ni ve bazı yörelerde farklı şekillerde oynanan Sabah Namazı Zeybeklerinde bu duraksamaları görürüz. Ancak köylerde oynayan oyunlarda köylü asla durarak oynamaz. Figürleri icra eden oyuncu, hareketlerini çok yavaş icra etse de beden veya bedenin parçaları ya toptan ya da bağımsız olarak hareket halinde olmalıdır. Bu nedenle izleyici üzerinde ekip olarak oynanan zeybek oyunlarıyla, solo olarak oynanan bir oyunun etkisi aynı değildir. Çünkü solo oynanan bir zeybek dansını izlemek hem izleyicinin izleme hakimiyeti açısından hem de bireyin oynarken oyuna katmış olduğu kendi yorumunun oyunu zenginleştirmesi açısından olağanüstüdür.

Bu alanda yaşayan en önemli isim benim de tanıma fırsatı bulduğum Sayın Abdurrahim Karademir’dir. Zeybek danslarının çoğunu derleyen, öğrencilerine öğreten, hocalar yetiştiren bir halk kültürü araştırmacısıdır ve çalışmalarına, Ege Üniversitesi Konservatuvarı’ndaki görevinden emekli olmasına rağmen devam etmektedir.

Mehmet İzmirlioğlu, Kütahya Yöresi oyunlarından Ferace Zeybeği’ni, Muammer Tezcan adlı çok değerli bir Kütahyalı ağabeyimizden derlemiş ve diğer oyunlarla birlikte hem icra etmektedir hem de şu anda Denizli’de gençlere öğretmektedir. Sayın İzmirlioğlu aynı zamanda özellikle yöresi Kütahya’nın oyunlarını solo olarak icra etmeye devam etmektedir.

Yusuf Türkel, Kütahya’da Zeybek Hanı adlı bir kültür sanat merkezinin kurucusu ve hocasıdır. Sayın Türkel bu merkezde çocukluk çağından başlayarak gençlere sadece zeybek dansları öğretmektedir ve mükemmel bir icracı olmasının yanında Solo Halk Dansları Yarışması’ında Ferace Zeybeği’ni harikulade oynayarak birinci olarak kariyerini taçlandırmıştır.

Kayseri’de Avşar Efe olarak tanıdığımız Mehmet Polat, efe coğrafyasının çok uzağında kalan bu yörede yine bir kültür sanat merkezinde zeybek dansı öğretmekte ve solo olarak icra etmektedir.

İstanbul’da Boğaziçi Üniversite’sine ait Boğaziçi Zeybek Kulübü var. Bu kulüp sadece öğrencilere değil üniversite dışından katılımcılara da zeybek eğitimi vermektedir ve İstanbul Avrupa Yakası’nda önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

İstanbul’da bulunan ve kurucu hocalığını benim de hocam olan Murat Emrah Yamanlı’nın (1) yaptığı, üyesi olmaktan onur duyduğum Yaren Zeybek Kulübü tartışmasız bu alanda yer alan en önemli kuruluştur. Kâr amacı gütmeyen Yaren Zeybek Kulübü bugüne değin yüzlerce öğrenciye dokunmuş ve şu anda kendi hocalarını kendi bünyesinde yetiştirme seviyesinde olan bir kuruluş haline gelmiştir. Murat Emrah Yamanlı özellikle ön sıralarda olmayı tercih etmeyen, öğrencileri hep vitrine koymayı tercih eden özelliğiyle günümüz efe kültürünü yaşatan nadide örneklerden biridir.

Denizli Yöresi zeybeklerini çok iyi icra eden ve hocalık da yapan Cihan Doğan sahnedeki tüm heybeti ve mükemmel performansıyla Denizli Yöresi zeybeklerinde sahneyi dolduran değerlerimizden biridir.

HALKTAN ÖĞRENMEYE DEVAM

Aydın Yöresi’nin yine eşsiz temsilcilerinden biri olan Selim Özyol kendine has tavrıyla zeybek oynamakta, yerelden kopmadan halktan öğrenmeye devam eden, hem çocukluğundan beri oynadığı için doğal bir oyuncu, hem de aldığı konservatuvar eğitimiyle akademik açıdan kendini tamamlamış dansçılarımızdan biridir.

Dansçılarımızdan bir tane daha var ki gerçekten de zeybekle ilgili olan hemen herkesin ortak kanısı olarak ve benim örnek aldığım hocalarımızdan birinin de “zeybek dansının nirvanası” olarak tanımladığı Evrim Çetin’dir. Evrim Çetin, Aydın-Germencik’te doğup büyümüş, neredeyse doğduğundan bu yana zeybek ezgileriyle kulağı, figürleriyle gözü doymuş ve üstüne aldığı konservatuvar eğitimiyle birikimini taçlandırmıştır. Uzun yıllar sonra, zaten hiç kopmadığı ilçesine geri dönmüş ve halktan öğrenmeye devam eden Kültür Bakanlığı’na bağlı Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu’nda dans sanatçısı olan sanatçılarımızdandır. Evrim Çetin dansını icrâ ederken, canlı olarak çalmakta olan müzisyenlerin yanına kadar dansını hiç bozmadan gider ve müzisyenleri ezgileri çalarken sergiledikleri performanslarından dolayı beden diliyle selamlar. Bursa’da katıldığım ve kendisinin yönettiği bir atölye çalışmasında, üstüne basa, basa büyük mutevazılıkla “Hadi Aydın’ı da boş verelim, ben sadece Germencik yöresi oyunları konusunda söz sahibi olabilirim” demesine rağmen, oynadığı oyunlarda izleyenleri sahneye kilitlemesi yanında, özgün ve oturmuş tavrıyla büyüleyici bir performansı vardır.

HEM ALAYLI HEM MEKTEPLİ

Burada bahsedilen isimlerin neredeyse hepsinin hem alaylı hem de mektepli olduğunu özellikle belirtmeliyim. Çocukluk çağlarından bu yana zeybek ezgileriyle büyümüş, danslarını yapmış ve çabalarını konservatuvar eğitimiyle tamamlamışlardır. Hepsinin ortak özelliği, öğrendiklerini öğretme çabası içinde olmaları ve diğer dansçı arkadaşlarıyla dayanışma içinde olmalarıdır. Söz konusu dansçılarımız ve mutlaka bu satırların henüz tanımadığı diğer zeybek dansçılarımız zeybek kültürünün günümüzde yaşayan temsilcileri gibidir.

 DİPNOT:

(1)Murat Emrah Yamanlı zeybek dansları ve eğitmeni olarak kariyerine ortaokul çağında başlamış, değerli Mustafa Gırlak Hoca tarafından yetiştirilmiş ve İstanbul’da Yaren Zeybek Kulübü’nün kurucu hocası olmuştur. Kâr amacı gütmeyen bu kuruluş, İstanbul’da önemli bir boşluğu doldurmuş, çok aktif olarak izlenen YouTube Kanalı’nda kaliteli içerikler sunup hazırlayarak tüm Türkiye’de tanınmış, gelenekselci bir bakış açısıyla çektikleri dans videoları tüm Türkiye’de önemli bir referans olarak eğitimlerde kullanılmaktadır.

* * * * * * * * * * * *

KAYNAK: https://www.aydinlik.com.tr/haber/tarihi-oyunlari-kulturuyle-zeybek-ve-efe-4-zeybek-ezgileri-ve-danslari-353163

* * * * * * * * * * * *